eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2875

NGC 2875
Objekt NGC 2875 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2875 - H2-oblasti nebo části galaxie v souhvězdí Leonis
Typ: GxyP -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 9h25m48.7s; Dec= 11°25'56"
Jiné názvy objektu NGC 2875 : part of N 2874

Nedaleko objekty: NGC 2873, NGC 2874, NGC 2876, NGC 2877

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.