eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2886

NGC 2886
Voorwerp NGC 2886 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2886 - vier sterren in het sterrenbeeld Hydrae
Type: *4 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h26m38.7s; Dec= -21°44'18"

Objecten in de buurt: NGC 2884, NGC 2885, NGC 2887, NGC 2888

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.