eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2886

NGC 2886
Obiekt NGC 2886 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2886 - cztery gwiazdki w konstelacji Hydra
Тип: *4 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h26m38.7s; Dec= -21°44'18"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2884, NGC 2885, NGC 2887, NGC 2888

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.