eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2886

NGC 2886
Objekt NGC 2886 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2886 - fyra stjärnor i stjärnbild Hydrae
Typ: *4 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h26m38.7s; Dec= -21°44'18"

Närliggande objekt: NGC 2884, NGC 2885, NGC 2887, NGC 2888

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.