eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2902

NGC 2902
objekt NGC 2902 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2902 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=13.2m
Overflate lysstyrke: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t30m53.1s; Dec= -14°44'8"
Rødforskyvning (z): 0.006655
Avstand fra solen til NGC 2902: basert på redshiftverdien (z) - 28.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2902 : PGC 27004, MCG -2-24-30

Naboobjekter: NGC 2900, NGC 2901, NGC 2903, NGC 2904

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.