eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2902

NGC 2902
Objekt NGC 2902 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2902 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.3'
magnitud: V=12.2m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h30m53.1s; Dec= -14°44'8"
rödförskjutning (z): 0.006655
Avståndet från solen till NGC 2902: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 28.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2902 : PGC 27004, MCG -2-24-30

Närliggande objekt: NGC 2900, NGC 2901, NGC 2903, NGC 2904

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.