eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2905

NGC 2905
Voorwerp NGC 2905 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2905 - H2-wolken en delen van sterrenstelsels in het sterrenbeeld Leonis
Type: GxyP -
De hoekige afmetingen: 0.10'
omvang: V=15.0m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h32m11.8s; Dec= 21°31'7"
Andere namen van het object NGC 2905 : part of N 2903

Objecten in de buurt: NGC 2903, NGC 2904, NGC 2906, NGC 2907

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.