eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2905

NGC 2905
Obiekt NGC 2905 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2905 - H2-region lub część galaktyki w konstelacji Lew
Тип: GxyP -
Wymiary kątowe: 0.10'
Wielkość gwiazd: V=15.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h32m11.8s; Dec= 21°31'7"
Inne nazwy obiektów NGC 2905 : part of N 2903

Sąsiadujące obiekty: NGC 2903, NGC 2904, NGC 2906, NGC 2907

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.