eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2907

NGC 2907
Objekt NGC 2907 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2907 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x1.2'
magnitud: V=11.6m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 12.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h31m36.6s; Dec= -16°44'1"
rödförskjutning (z): 0.006971
Avståndet från solen till NGC 2907: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 29.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2907 : PGC 27048, MCG -3-25-2, IRAS 09292-1630

Närliggande objekt: NGC 2905, NGC 2906, NGC 2908, NGC 2909

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.