eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2909

NGC 2909
Objekt NGC 2909 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2909 - två stjärnor i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h36m59.8s; Dec= 65°56'28"

Närliggande objekt: NGC 2907, NGC 2908, NGC 2910, NGC 2911

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.