eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2909

NGC 2909
Obiekt NGC 2909 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2909 - dwie gwiazdki w konstelacji Wielka Niedźwiedzica
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h36m59.8s; Dec= 65°56'28"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2907, NGC 2908, NGC 2910, NGC 2911

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.