eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2909

NGC 2909
Voorwerp NGC 2909 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2909 - twee sterren in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h36m59.8s; Dec= 65°56'28"

Objecten in de buurt: NGC 2907, NGC 2908, NGC 2910, NGC 2911

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.