eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2909

NGC 2909
Objekt NGC 2909 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2909 - dvě hvězdy v souhvězdí Ursae Majoris
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 9h36m59.8s; Dec= 65°56'28"

Nedaleko objekty: NGC 2907, NGC 2908, NGC 2910, NGC 2911

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.