eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2931

NGC 2931
Objekt NGC 2931 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2931 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=14.2m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h37m37.6s; Dec= 23°14'26"
rödförskjutning (z): 0.025008
Avståndet från solen till NGC 2931: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 105.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2931 : PGC 27415, MCG 4-23-19, CGCG 122-36

Närliggande objekt: NGC 2929, NGC 2930, NGC 2932, NGC 2933

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.