eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2933

NGC 2933
Objekt NGC 2933 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2933 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.4'
magnitud: V=14.6m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h37m55s; Dec= 17°0'53"
rödförskjutning (z): 0.014460
Avståndet från solen till NGC 2933: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2933 : PGC 27436, UGC 5132, MCG 3-25-8, CGCG 92-15, VV 808

Närliggande objekt: NGC 2931, NGC 2932, NGC 2934, NGC 2935

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.