eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2932

NGC 2932
Objekt NGC 2932 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2932 - grupp av stjärnor i stjärnbild Velorum
Typ: *Grp -
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h35m54s; Dec= -46°55'0"
Övriga namn på objektet NGC 2932 : ESO 261-**10

Närliggande objekt: NGC 2930, NGC 2931, NGC 2933, NGC 2934

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.