eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2932

NGC 2932
objekt NGC 2932 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2932 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Velorum
Typen: *Grp -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t35m54s; Dec= -46°55'0"
Andre objektnavn NGC 2932 : ESO 261-**10

Naboobjekter: NGC 2930, NGC 2931, NGC 2933, NGC 2934

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.