eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2932

NGC 2932
Obiekt NGC 2932 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2932 - grupa gwiazd w konstelacji Żagiel
Тип: *Grp -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h35m54s; Dec= -46°55'0"
Inne nazwy obiektów NGC 2932 : ESO 261-**10

Sąsiadujące obiekty: NGC 2930, NGC 2931, NGC 2933, NGC 2934

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.