eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2932

NGC 2932
Objekt NGC 2932 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2932 - skupina hvězd v souhvězdí Velorum
Typ: *Grp -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 9h35m54s; Dec= -46°55'0"
Jiné názvy objektu NGC 2932 : ESO 261-**10

Nedaleko objekty: NGC 2930, NGC 2931, NGC 2933, NGC 2934

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.