eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2932

NGC 2932
Voorwerp NGC 2932 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2932 - groep sterren in het sterrenbeeld Velorum
Type: *Grp -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h35m54s; Dec= -46°55'0"
Andere namen van het object NGC 2932 : ESO 261-**10

Objecten in de buurt: NGC 2930, NGC 2931, NGC 2933, NGC 2934

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.