eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2934

NGC 2934
Obiekt NGC 2934 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2934 - galaktyka w konstelacji Lew
Тип: C -
Wymiary kątowe: 0.20'x0.2'
Wielkość gwiazd: V=16.0m; B=17.0m
Jasność powierzchni: 12.4 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h37m55.1s; Dec= 17°3'18"
Redshift (z): 0.027013
Odległość od Słońca do NGC 2934: w oparciu o wartość redshift (z) - 114.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2934 : PGC 1523531, NPM1G +17.0268

Sąsiadujące obiekty: NGC 2932, NGC 2933, NGC 2935, NGC 2936

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.