eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2945

NGC 2945
Objekt NGC 2945 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2945 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.2'
magnitud: V=12.1m; B=13.1m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h37m41s; Dec= -22°2'4"
rödförskjutning (z): 0.015444
Avståndet från solen till NGC 2945: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2945 : PGC 27418, ESO 565-28, MCG -4-23-10, IRAS 09354-2148

Närliggande objekt: NGC 2944-2, NGC 2944-1, NGC 2946, NGC 2947

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.