eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2947

NGC 2947
Objekt NGC 2947 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2947 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: SBbc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.4'
magnitud: V=12.1m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h36m5.8s; Dec= -12°26'12"
rödförskjutning (z): 0.009356
Avståndet från solen till NGC 2947: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2947 : PGC 27309, IC 547, IC 2494, MCG -2-25-4, IRAS 09336-1212

Närliggande objekt: NGC 2945, NGC 2946, NGC 2948, NGC 2949-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.