eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2949-1

NGC 2949-1
Objekt NGC 2949-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2949-1 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.3'
magnitud: V=14.4m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h39m55.1s; Dec= 16°47'4"
rödförskjutning (z): 0.048555
Avståndet från solen till NGC 2949-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 205.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2949-1 : PGC 27579, CGCG 92-25

Närliggande objekt: NGC 2947, NGC 2948, NGC 2949-2, NGC 2950

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.