eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2949-2

NGC 2949-2
Objekt NGC 2949-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2949-2 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.6'
magnitud: V=14.4m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h39m57.4s; Dec= 16°47'13"
rödförskjutning (z): 0.048500
Avståndet från solen till NGC 2949-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 204.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2949-2 : PGC 27579, CGCG 92-25

Närliggande objekt: NGC 2948, NGC 2949-1, NGC 2950, NGC 2951-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.