eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2949-2

NGC 2949-2
Obiekt NGC 2949-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2949-2 - galaktyka w konstelacji Lew
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.60'x0.6'
Wielkość gwiazd: V=14.4m; B=15.4m
Jasność powierzchni: 13.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h39m57.4s; Dec= 16°47'13"
Redshift (z): 0.048500
Odległość od Słońca do NGC 2949-2: w oparciu o wartość redshift (z) - 204.9 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2949-2 : PGC 27579, CGCG 92-25

Sąsiadujące obiekty: NGC 2948, NGC 2949-1, NGC 2950, NGC 2951-2

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.