eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2949-2

NGC 2949-2
Voorwerp NGC 2949-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2949-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leonis
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.6'
omvang: V=14.4m; B=15.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h39m57.4s; Dec= 16°47'13"
roodverschuiving (z): 0.048500
De afstand van de zon tot NGC 2949-2: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 204.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2949-2 : PGC 27579, CGCG 92-25

Objecten in de buurt: NGC 2948, NGC 2949-1, NGC 2950, NGC 2951-2

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.