eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2949-2

NGC 2949-2
objekt NGC 2949-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2949-2 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.4m; B=15.4m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t39m57.4s; Dec= 16°47'13"
Rødforskyvning (z): 0.048500
Avstand fra solen til NGC 2949-2: basert på redshiftverdien (z) - 204.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2949-2 : PGC 27579, CGCG 92-25

Naboobjekter: NGC 2948, NGC 2949-1, NGC 2950, NGC 2951-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.