eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2950

NGC 2950
Objekt NGC 2950 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2950 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.70'x1.8'
magnitud: V=10.9m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h42m34.8s; Dec= 58°51'5"
rödförskjutning (z): 0.004460
Avståndet från solen till NGC 2950: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 18.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2950 : PGC 27765, UGC 5176, MCG 10-14-32, CGCG 289-16

Närliggande objekt: NGC 2949-1, NGC 2949-2, NGC 2951-2, NGC 2951-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.