eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 296

NGC 296
Objekt NGC 296 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 296 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h55m7.4s; Dec= 31°32'32"
RedShift (z): 0.018199
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 296: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 296 : PGC 3260, UGC 562, MCG 5-3-24, CGCG 501-42, IRAS 00523+3116

Blízke objekty: NGC 294, NGC 295, NGC 297, NGC 298

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.