eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3003

NGC 3003
Objekt NGC 3003 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3003 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.70'x1.4'
veľkosť: V=11.9m; B=12.3m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h48m35.9s; Dec= 33°25'19"
RedShift (z): 0.004930
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3003: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3003 : PGC 28186, UGC 5251, MCG 6-22-13, CGCG 182-21, KUG 0945+336, IRAS 09456+3339

Blízke objekty: NGC 3001, NGC 3002, NGC 3004, NGC 3005

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.