eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3004

NGC 3004
Voorwerp NGC 3004 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3004 - enkele ster in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: * -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h49m2.1s; Dec= 44°6'42"

Objecten in de buurt: NGC 3002, NGC 3003, NGC 3005, NGC 3006

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.