eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3004

NGC 3004
objekt NGC 3004 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3004 - enslig stjerne i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: * -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t49m2.1s; Dec= 44°6'42"

Naboobjekter: NGC 3002, NGC 3003, NGC 3005, NGC 3006

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.