eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3004

NGC 3004
Obiekt NGC 3004 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3004 - jedna gwiazda w konstelacji Wielka Niedźwiedzica
Тип: * -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h49m2.1s; Dec= 44°6'42"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3002, NGC 3003, NGC 3005, NGC 3006

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.