eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3021

NGC 3021
Objekt NGC 3021 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3021 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.50'x0.9'
veľkosť: V=12.1m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h50m57.2s; Dec= 33°33'15"
RedShift (z): 0.005140
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3021: na základe množstva červeného posunu (z) - 21.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3021 : PGC 28357, UGC 5280, MCG 6-22-19, CGCG 182-25, KUG 0947+337, IRAS 09479+3347

Blízke objekty: NGC 3019, NGC 3020, NGC 3022, NGC 3023-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.