eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3023-1

NGC 3023-1
Objekt NGC 3023-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3023-1 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: SBc/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x1.4'
veľkosť: V=12.3m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h49m52.6s; Dec= 0°37'8"
RedShift (z): 0.006268
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3023-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 26.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3023-1 : PGC 28272, UGC 5269, MCG 0-25-22, CGCG 7-43, IRAS 09472+0051, VV 620, KCPG 216B

Blízke objekty: NGC 3021, NGC 3022, NGC 3023-2, NGC 3024

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.