eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3024

NGC 3024
Objekt NGC 3024 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3024 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x0.4'
veľkosť: V=13.1m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h50m27.3s; Dec= 12°45'56"
RedShift (z): 0.004720
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3024: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3024 : PGC 28324, UGC 5275, MCG 2-25-46, CGCG 63-84, IRAS 09477+1259

Blízke objekty: NGC 3023-1, NGC 3023-2, NGC 3025, NGC 3026

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.