eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3025

NGC 3025
Objekt NGC 3025 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3025 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.2'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h49m29s; Dec= -21°44'29"
rödförskjutning (z): 0.028366
Avståndet från solen till NGC 3025: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 119.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3025 : PGC 28249, ESO 566-15, MCG -4-23-18

Närliggande objekt: NGC 3023-2, NGC 3024, NGC 3026, NGC 3027

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.