eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3023-2

NGC 3023-2
Objekt NGC 3023-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3023-2 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: C -
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.1'
magnitud: V=14.0m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 10.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h49m54.1s; Dec= 0°37'1"
rödförskjutning (z): 0.006305
Avståndet från solen till NGC 3023-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 26.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3023-2 : PGC 28275, MK 1236, NPM1G +00.0273

Närliggande objekt: NGC 3022, NGC 3023-1, NGC 3024, NGC 3025

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.