eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3023-2

NGC 3023-2
Voorwerp NGC 3023-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3023-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Sextantis
Type: C -
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.1'
omvang: V=14.0m; B=15.0m
De helderheid van het oppervlak: 10.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h49m54.1s; Dec= 0°37'1"
roodverschuiving (z): 0.006305
De afstand van de zon tot NGC 3023-2: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 26.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3023-2 : PGC 28275, MK 1236, NPM1G +00.0273

Objecten in de buurt: NGC 3022, NGC 3023-1, NGC 3024, NGC 3025

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.