eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3023-2

NGC 3023-2
Obiekt NGC 3023-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3023-2 - galaktyka w konstelacji Sekstant
Тип: C -
Wymiary kątowe: 0.30'x0.1'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=15.0m
Jasność powierzchni: 10.0 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h49m54.1s; Dec= 0°37'1"
Redshift (z): 0.006305
Odległość od Słońca do NGC 3023-2: w oparciu o wartość redshift (z) - 26.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3023-2 : PGC 28275, MK 1236, NPM1G +00.0273

Sąsiadujące obiekty: NGC 3022, NGC 3023-1, NGC 3024, NGC 3025

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.