eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3022

NGC 3022
Obiekt NGC 3022 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3022 - galaktyka w konstelacji Sekstant
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 1.60'x1.6'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=14.2m
Jasność powierzchni: 14.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 9h49m39.2s; Dec= -5°9'59"
Redshift (z): 0.020868
Odległość od Słońca do NGC 3022: w oparciu o wartość redshift (z) - 88.1 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3022 : PGC 28257, MCG -1-25-46

Sąsiadujące obiekty: NGC 3020, NGC 3021, NGC 3023-1, NGC 3023-2

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.