eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3022

NGC 3022
objekt NGC 3022 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3022 - galakse i stjernebildet Sextantis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.2m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 9t49m39.2s; Dec= -5°9'59"
Rødforskyvning (z): 0.020868
Avstand fra solen til NGC 3022: basert på redshiftverdien (z) - 88.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3022 : PGC 28257, MCG -1-25-46

Naboobjekter: NGC 3020, NGC 3021, NGC 3023-1, NGC 3023-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.