eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3022

NGC 3022
Objekt NGC 3022 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3022 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.6'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 9h49m39.2s; Dec= -5°9'59"
rödförskjutning (z): 0.020868
Avståndet från solen till NGC 3022: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 88.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3022 : PGC 28257, MCG -1-25-46

Närliggande objekt: NGC 3020, NGC 3021, NGC 3023-1, NGC 3023-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.