eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 306

NGC 306
Obiekt NGC 306 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 306 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Tukan
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: B=12.5m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 0h54m15.1s; Dec= -72°14'33"
Inne nazwy obiektów NGC 306 : ESO 29-SC23, in SMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 304, NGC 305, NGC 307, NGC 308

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.