eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3091

NGC 3091
Objekt NGC 3091 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3091 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 3.00'x1.9'
magnitud: V=11.1m; B=12.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h0m14.1s; Dec= -19°38'12"
rödförskjutning (z): 0.013222
Avståndet från solen till NGC 3091: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 55.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3091 : PGC 28927, ESO 566-41, MCG -3-26-7, HCG 42A

Närliggande objekt: NGC 3089, NGC 3090, NGC 3092, NGC 3093

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.