eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3092

NGC 3092
Objekt NGC 3092 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3092 - galax i stjärnbild Sextantis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=13.3m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h0m47.4s; Dec= -3°0'44"
rödförskjutning (z): 0.019740
Avståndet från solen till NGC 3092: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 83.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3092 : PGC 28967, MCG 0-26-8, CGCG 8-19

Närliggande objekt: NGC 3090, NGC 3091, NGC 3093, NGC 3094

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.