eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3149

NGC 3149
Obiekt NGC 3149 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3149 - galaktyka w konstelacji Kameleon
Тип: Sb - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 2.00'x1.9'
Wielkość gwiazd: V=12.6m; B=13.4m
Jasność powierzchni: 13.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h3m43.4s; Dec= -80°25'20"
Redshift (z): 0.006718
Odległość od Słońca do NGC 3149: w oparciu o wartość redshift (z) - 28.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 3149 : PGC 29171, ESO 19-1, IRAS 10043-8010

Sąsiadujące obiekty: NGC 3147, NGC 3148, NGC 3150, NGC 3151

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.