eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3180

NGC 3180
Objekt NGC 3180 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3180 - H2-region eller del av galaxen i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: GxyP -
Vinkeldimensionerna: 0.20'
magnitud: V=15.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 10h18m10.7s; Dec= 41°26'57"
Övriga namn på objektet NGC 3180 : HII in N 3184

Närliggande objekt: NGC 3178, NGC 3179, NGC 3181, NGC 3182

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.