eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3180

NGC 3180
Obiekt NGC 3180 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3180 - H2-region lub część galaktyki w konstelacji Wielka Niedźwiedzica
Тип: GxyP -
Wymiary kątowe: 0.20'
Wielkość gwiazd: V=15.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 10h18m10.7s; Dec= 41°26'57"
Inne nazwy obiektów NGC 3180 : HII in N 3184

Sąsiadujące obiekty: NGC 3178, NGC 3179, NGC 3181, NGC 3182

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.